Godkjente krav til konsekvensutgreiing

Kari Nord-Varhaug (Sp) tapte kampen for å få inn nye krav i utgreiinga om frag-menteringsanlegg på Vigrestad.