Eldrerådet vil ikke bare gi råd, ønsker makt

Eldrerådet i Stavanger vil ikke lenger nøye seg med å gi politikerne råd. De vil ha makt til å bestemme i saker som angår de eldre.