Gamme diskusjon

Hindrer krav om boligbygging i sentrum? Spørsmålet ble stilt allerede i 1970.