Full sykehjemsdekning i 2003

Innen 2003 skal det være 1116 sykehjemsplasser i Stavanger. Det tilsvarer plass til 25 prosent av befolkningen over 80 år. Det betegnes som full sykehjemsdekning, sier fungerende kommunaldirektør Marit Bore.