• Kirkeorgelet er reparert, og skal tilbake på plass i domkirken i Stavanger. Kirkeverge

Domkirken stenges i et halvt år

Hovedorgelet skal tilbake til sin gamle plass i domkirken i Stavanger, og kirken stenges derfor i flere måneder som følge av arbeidet dette medfører. I september blir det orgelfest.