Riksveien 13 virker

Vi har kjørt den nye riksvei 13 og kanforsikre om at den virker. Veien er flat, asfalten svart oggraffitien er på plass.