• Aft-20070119-1-B-16-45-1.jpg Torhild Fennefos Jacobsen

Brunt vatn på Lura

Gravearbeid kuttet vannledning.