Dårlig hummerfiske

Årets hummerfiske er så vidt i gang, men fangstene så langt har ikke vært store. Prisen levert til Fonn Egersund er 170 kroner kiloet for hummer over minstemålet og opp til 1,2 kilo. Mye av hummeren selges svart, og det er derfor vanskelig å få en korrekt oversikt. Innmeldte hummerfangster har gått betydelig ned de siste årene.