Boligprisene går litt ned

Kjøperinteressen i det lokale boligmarkedet har kjølnet litt etter sommeren. Noen meglere registrerer prisnedgang.