Inviterer til hogstferie

Den er billig og varmer mange ganger. I Sokndal kan du hogge din egen ved for 200 kroner favnen.