Mente hytte var verdiløs

Uten å vurdere om fritakskriterier var oppfylt, inntektsbeskattet ligningsmyndighetene salget av en fritidseiendom i Egersund.