RA flytter til sentrum

Rogalands Avis har fått solgt eiendommen i Hillevåg, og senest ioktober 2002 vil redaksjonen og markedsavdelingen i RA være å finnepå gatenivå og med ansiktet vendt mot det pulserende livet isentrum av Stavanger, sier sjefredaktør Harald Minge tilAftenbladet.