Fremad, marsj!

I 1808 ble finsksvenske Lotta Svärd med sin mann ut i krigen motRussland. Under felttoget pleiet hun syke og skadde soldater, oghun ble en skikkelse i det store eposet til dikteren JohanRuneberg. Det er fra henne vi har lottene.