Jåttå eller Jåtten?

En prosess er satt i gang for å fastslå den offisielle skrivemåten for stedsnavnet som begynner med Jått-.