God vekst med frivillig innsats

— Deltakelse og engasjement får fram det beste i oss, safrivillighetsleder Beate Kvia da kronprins Haakon plantetfrivillighets-treet ved Hansons Minde onsdag.