Vil sikre leiruttak

Selskapet Jærtegl AS er i startgropa med en privat reguleringsplan for å sikre seg retten til å ta ut leirressurser på Foss-Eikeland. Arbeidet med å etablere et nytt, moderne teglverk går ikke fort, men det går stadig framover.