Tannpasienter bare i sentralregister

Prinsipprytteri er ikke årsak til at Skatte— direktoratet har satt foten ned for et lokalt register for unge tannpasienter.