• Stille svømmer andemor og andunger på vannoverflaten noen meter fra kaikanten ved Norsk Oljemuseum. FOTO: Carina Johansen

Andemor og de åtte ungene

En andemor med hele ungeflokken på slep glir stille på vannoverflaten i båthavnen ved Norsk Oljemuseum i Stavanger sentrum.