• En diger anleggsmaskin var onsdag morgen i ferd med å forberede oppsetting av støyskjerm i den delen av St. Svithun Plass som ligger lengst vekk fra Madlaveien. Stein Halvor Jupskås

Vegvesenet må bremse i Kannik

Vegvesenet må søke på nytt om å få benytte hele St. Svithun Plass til anleggsvirksomhet.