• Vil dere gjøre noe? I dette lille krysset er åtte av ni påkjørt bakfra på vei hjem, skrev Benn Folkvord i brevet til kommunen for fem år siden. Geir Sveen

Slutt nå? Her ble 8 av 9 påkjørt bakfra på vei hjem

Februar 2009: Benn Folkvord slår alarm om dette ukjent lille krysset på Bryne.Sist uke: Asfaltmaskinene ruller ut det som kan være løsningen; ny sykkel— og gangsti.