• Mødrene Marianne Larsen (t.v.) og Inger Helen Aanestad reagerer sterkt på denne lekevollen skal fjernes i Jønningheia barnehage - uten at noen har tenkt på konsekvensen for barna. Fredrik Refvem

- En lovnad er en lovnad

350.000 kroner koster tregjerdet som skal skjerme naboer mot støy og innsyn i Jønningheia barnehage. Dagens støyvoll viste seg å skape mer støy, ifølge Sandnes kommune