• Slik tenker Statens vegvesen seg Rogfast på Bokn. Statens vegvesen/Cowi

Rogfast ferdig fra skrivebordet

Siste reguleringsplanen for Rogfast er nå klar, og det er derfor gode muligheter for at gigantprosjektet under Boknafjorden blir trødd gjennom politisk i Rogaland innen de stramme tidsrammene som er satt opp.