• I hvor stor grad skal Forus Næringspark AS engasjere seg i transformasjonen av Forus og Forus øst ned mot Gandsfjorden? Det er spørsmål eierkommunene må avgjøren. Her er Forus by - 2040. Visjonen er laget av danske Juul/Frost Arkitekter på oppdrag fra Forus Næringspark. Juul/Frost Arkitekter

Sandnes vil ta ut 100 millioner

Konsernet Forus Næringspark sitter på over 700 millioner kroner i bokførte verdier. Sandnes-ordføreren vil ta ut 100 millioner kroner i ekstraordinært utbytte og fastsette årlig avkastning til eierkommunene.