• Ole Richard Lauritsen (til venstre) og Per Odd Aarrestad samarbeider tett om detaljane i glaskunsten som skal fylla ein heil vegg i Bryne kyrkje. Kristian Jacobsen

Her veks Brynes nye bykunst fram

Blått på blått. Meir blått. Rødt og gult. Langs veggene ventar Norges største lager av farga glas på å bli bydd opp til dans. Fargedans. 160 kvadrat— meter glaskunst til Bryne skal lagast her. Kyrkjekunst og bykunst i eitt.