Sjokoladepiken Holding begjært konkurs

Selskapet skylder moms, og er begjært konkurs av Skatt vest.