• Jernbanevegen 6 på Bryne var tidligere butikklokaler for Paul Aadnesen, men nå har menigheten Kilden flyttet inn. Egil Ø. Nærland

Menighet anmeldt for oppfordring til å slå barn

En nystartet menighet på Jæren mener det kan få fatale konsekvenser dersom foreldrene ikke tukter barna sine. Barneombudet har anmeldt menigheten for brudd på norsk lov.