Sauda har mange lotterikonkurrentar

Kommunen har søkt om å få bli vert for det statlege Lotteritilsynet. Det same har 21 andre kommunar søkt om.