Ålgård er bondeland

SANDNES: Å kalle Ålgård for bondeland eller å antyde at noen har noe med bondeyrket å gjøre, er ikke ærekrenkelse. Det fastslår Sandnes herredsrett i en dom mot en 26-årig Ålgård-mann.