Landbruksavfall skal i system

Utrangerte fôr— haustarar, plast og skrot på «Tippen». Den tida er forbi. Eit heilt nytt prosjekt skal leggja til rette for nye måtar å ta hand om avfall frå garden.