• Denne lenge planlagte utbyggingen får nå grønt lys. Fire blokker i et tun i hotellets hage. Trodahl Arkitekter

Hotellboligene slapp høydekutt

Jæren hotell slipper likevel å kutte en etasje på de nye blokkene i hotellets egen hage på den sentrale høyden over Bryne, rett ved siden av kirken.