Mange folk i sving for å hjelpa Kili

Fleire privatpersonar står no på i von om å finna ein eigna bustad for Kari Kili, som i dag eller i morgon må flytta ut av sjukeheimen i Sauda.