Kirken vil ha nye grenser i Smeaheia

En kronglete og unaturlig grense mellom Lura og Sandnes menighet i Smeaheia må endres snarest mulig, mener kirkevergen.