Innvandrerbarn får drahjelp i skolen

Prosjekt i regi av fylket og Stavanger kommune skal sikre at flest mulig barn med innvandrer— bakgrunn fullfører skolegangen.