Rekorder for fall

Med en knusende Nokas-dom har Høyesterett etablert et helt nytt straffenivå for enkelte typer ran med døden til følge.