• Det er viktig at brukerne får opplæring i den nye teknologien, heter det i planen for velferdsteknologi som formannskapet nå har vedtatt. Disse damene traff Aftenbladet på Skipper Worse tidligere i år: Fra venstre Erna Helland, Ruth Larsen og Klara Skjerve. Tommy Ellingsen

Moderne utstyr skal bedre alderdommen

Videotelefon og andre former for velferdsteknologi skal bli en viktig del av Stavangers tilbud til de eldre og andre omsorgstrengende.