Forstår du hva de sier?

Man må kanskje være i tenårene for å forstå hva «kawaii» og «swag» betyr. Nå skal ungdommene forske på eget språk.