Fyll, fyll og atter fyll

Politiets logg tyder på at en rekke av distriktets unge, og litt mindre unge, menn også denne fredagen hadde fått mer enn nok å drikke.