• Det er fortsatt ingen særregler for lavfrekvent støy fra vindturbiner i Norge. Men dette kan endre seg. Bildet er fra Årdal på Høg-Jæren. Odd Pihlstrøm

Dropper lavfrekvent-målinger på Høg-Jæren

Uten regler for lavfrekvent støy har uavhengige støymålinger rundt vindkraftverket på Høg-Jæren lite for seg, mener UiS-professor Ove Tobias Gudmestad.