• Dette er byen der folk møtest og trives. Her lever Janove Ottesen og Kaizers Orchestra opp til visjonen under musikkfestivalen Jærnåttå. Pål Christensen

Byen der folk møtest og trivest

Viss du ikkje visste det frå før: Bryne er byen på Jæren og det kan også bli slått fast politisk etter ein stor kreativ prosess.