Stillingsstopp i Stavanger kommune

Flertallspartiene i Stavanger innfører stillingsstopp som et virkemiddel for å spare penger.