• På Lunde kommer Ryfast opp i dagen på Hundvåg. Innslaget til Ryfylke-tunellen kommer i krateret til venstre, mens innslaget til Hundvåg-tunnellen kommer på markene midt på bildet. Fredrik Refvem

Ryfast graver seg ned på Hundvåg

Et stort krater på Lunde og svære anleggsmaskiner vitner om at arbeidet er i full gang med å bygge Ryfast også fra Hundvåg.