• Den siste skissen av påbygget, sett fra Domkirkeplassen Tanken er å bygge videre på eksisterende fasade for å oppnå et likeartet uttrykk. Link Arkitektur

Skagenfondene vil fortsatt høyere

Skagenfondene lar seg ikke stoppe av en ubøyelig riksantikvar i striden om en ekstra etasje like ved Domkirkeplassen.