Skjell gir arbeidsplasser

De tolv grunneierne nederst i Frafjord ønsker å satse på blåskjell i fjorden. Foreløpig søker de om å få bruke 50 mål fjord til oppdrett.