Stavanger-kirken løsrives?

Leder Berit Helgøy Kloster i Stavanger Bispedømmeråd kan tenke seg en selvstendig «bispedømmerådskirke» i Stavanger, løsrevet fra staten.