Framtidens luftambulanse

Helikopteret som Luftambulansen i Stavanger har hatt i sin beredskap siden lørdag betegnes som fremtidens luftglis.