Vannlekkasje på Klepp

Store mengder vann flommet i et bolighusområde natt til tirsdag.