Undergang på Sandesletta fortsatt i det blå

I fjor protesterte for-eldre på Sola mot trafikken på Sandesletta der de minste barna må over fotgjengerfeltet for å komme på skolen. De ønsket undergang. Nå tilbyr Sola-politikerne vegsjefen å slette 30 millioner i gjeld mot trafikksikkerhet.