• Mens andre juletredyrkere gjerne regner rundt åtte år før et juletre kan hogges, tar det ni til ti år før disse trærne i det åpne jærlandskapet er klar for din stue. Geir Sveen

Dyrker juletrær i havgapet

Torleif Hodne trosser både saltråk, vind og rådyr for å dyrke juletrær kloss i Jærhavet. Men så går han ofte utenom vanlige veier — også i eget liv.