• Barnehagestyrer Bergitte Andersen skryter av god informasjon fra politiets side under den omfattende politiaksjonen onsdag morgen.

Barnehagen iverksatte kriseplan

Frøystad barnehage ligger like ved Nokas-bygget på Gausel. Da alarmen gikk onsdag morgen, handlet de ansatte i barnehagen etter en nøye utarbeidet kriseplan.