Kampsportsenter slått konkurs

MMA Center skylder både skatt og arbeidsgiveravgift.